Dalsan Alçı’nın Türkiye’de kendi tesislerinde ürettiği alçı levhalarla oluşturulan sistemler, yangın dayanım testi konusunda Türkiye’de akredite olan Efectis Era Avrasya laboratuvarlarında test ettirilerek kuru duvar sistemlerininin yangın dayanım sürelerini belgelendirilmiştir.

   Yangın, uygun koşullar altında belirli oranlara sahip

  • yanıcı madde,
  • yakıcı madde ve
  • ısı kaynağının bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bir tepkimedir.

   Yangın, uygun koşullar altında belirli oranlara sahip

  • yanıcı madde,
  • yakıcı madde ve
  • ısı kaynağının bir araya gelmesiyle oluşan kimyasal bir tepkimedir.

 

Yangının yayılma hızına etkiyen faktörler ise, ortamdaki malzeme ve ekipmanların miktarı, yüzey alanı ve tutuşma özelliği, yangın güvenliği açısından binanın tasarımı ve havalandırma koşullarıdır.

Yangın esnasında canlılar hayatlarını sadece yanarak kaybetmiyorlar, yangın esnasında ortamda oluşan zehirli gazdan dolayı, zehirlenerek ölümlerin sayısı da oldukça fazla. Bu sebepten yapılardaki yangın güvenliği önemli bir konu.

Ülkemizde yürürlükte olan TS EN 13501 “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

İlgili yönetmelikte esasları dikkate alınarak oteller, moteller, yatakhaneler, kaçış merdivenleri ile ilgili olarak her bir durum için farklı olmak üzere yangına karşı dayanıklı duvarlar ile ayrılması gerekir” ibarelerine yer verilmektedir.

Basit bir anlatımla yangın dayanımı, herhangi bir mahalde çıkan yangının yanda, altta ya da üstte bulunan komsu mahale ne kadar süre sonra geçeceginin ifadesidir. Yangın dayanım süreleri, 30 ila 360 dakika aralıgında ve 30 dakikanın katları seklinde artan sürelerle ifade edilir.

Yapı malzemelerinin yangın sınıfları ile yapı elemanlarının yangın dayanımı kavramlarının genellikle karıstırıldıgını belirtmekte yarar var. Hiçbir yapı malzemesinin tek basına yangın dayanımından söz edilemez. Örnegin bir alçı levha tek basına 15 dakika yangın dayanımı saglar demek yanlıstır. Yangın dayanımı, yapı malzemelerine degil sistemlere özgü olup dakika cinsinden ifade edilir. Bu durum, tüm yapı malzemeleri için geçerlidir.

Firmamız insana verdigi degeri bir kez daha kanıtlamak için ise Türkiye’de bu konuda akredite olan tek kurulus Efectis Era Avrasya laboratuvarlarında sistemlerini test ettirerek kuru duvar sistemlerininin yangın dayanım sürelerini belgelendirmistir. Bu testler Dalsan Alçı’nın Türkiye de kendi tesislerinde ürettigi alçı levhalar ile yapılmıs olup, Türkiye’de sektöründe sistemlerini test ettiren ve belgelendiren ilk firma olarak insana verdigi degeri bir kez daha göstermektedir. Yangına dayanım süresi belirlenirken, yangının olustugu taraftan dıs tarafa ulasma süresi ölçülür. Yük tasımayan kuru duvar sistemlerinin yangına dayanım süreleri TS EN 1364-1 standardına göre yapılmakta olup EI30, EI60, EI90 ve EI120 olarak sınıflandırılmaktadır. Buradaki “E=Bütünlük” ve “I=Yalıtım” cinsinden 30-60-90 veya 120 dakika yangın dayanım süresini göstermektedir. Bu süreler, yangın esnasında insanların kaçabilmelerine olanak saglamaktadır. Kuru duvar sistemlerinin yangına dayanım süreleri test edilirken, fırın içerisindeki sıcaklıklar yaklasık 1200 derecelere kadar ulasmaktadır. Içeride bu sıcaklıklara ulasılırken yangın olmayan tarafta, alçı levha sistemleri ile yapılan kuru duvar sistemleri sayesinde rahatlıkla durulabilmektedir.

 

Sistemlerimiz Safe4fire Yangın Dayanım Sertifikası ile fabrika üretim kontrolleri ile her yıl düzenli olarak denetim yapılarak, üretimdeki sürekliliğimiz de bağımsız kuruluşlar tarafından kontrol edilmektedir.

İhtiyacınız olan yangın dayanım süreleri ve test raporları için firmamız yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ürünler

ÜRÜNLER

Alçılar, alçı levhalar, dış cephe levhaları gibi fark yaratan ürünlerimizin teknik detaylarına ulaşabilir, uygulama kriterlerini inceleyebilirsiniz.

Daha Fazla
Sistemler

SİSTEMLER

İç mekan ve dış cephe sistemlerimizle ilgili bilgileri inceleyebilir, hesaplama modüllerine ulaşabilirsiniz.

İç Mekan
Dış Cephe
Belgeler

BELGELER

Ürünlerimiz ve sistemlerimizle ilgili gerekli belgelere, teknik dokumalara buradan ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla
Çözümler

ÇÖZÜMLER

Yangın dayanımı, ses yalıtımı gibi yüksek performanslı çözüm önerilerimize ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla