Dalsan Alçı > Kuru Duvar Sistemleri Akademisi

KDSA - KURU DUVAR SİSTEMLERİ AKADEMİSİ

Augustine Sackett tarafından 1894 yılında ABD’de patenti alınan ilk alçı levha, Kuzey
Amerika kıtasında 20. yüzyılın yapı malzemesi olarak hızla kabul görmüştür. Ülkemizde
20 yılı aşan bir geçmiş ile kişi başı yıllık tüketimin 1 m2’ye getirilmesi için bugün 7 firma 10
fabrika ile çalışmaktadır.

Özellikle deprem riski taşıyan şehir merkezleri başta olmak üzere birçok ilimizde büyük
ölçekli kentsel dönüşüm projeleri planlanmaktadır. Doğal olarak, yangın ve ses yalıtımları ile
birlikte sismik tasarım esaslarını takip eden performans çözümlerini birlikte sunan kuru duvar
sistemleri boyutsal kesinlik, hız ve estetik arayan tasarımcı ve yapımcıların en çok müracaat
edecekleri yapı uygulamaları olacaktır

Hem ürünün tanınması için, hem de doğru bir şekilde uygulayacak usta ellerin yetişmesi
için 1990’dan itibaren yoğun bir eğitim programı takip edilerek binlerce ustanın yetiştirilmesi
sağlanmıştır. Aynı zamanda birçok üretici firmanın eğitim salonlarında ve uygulama
binalarında da yıllardır verilmekte olan eğitim programları ile birlikte kuru duvar sistemlerinin
uygulanmasında insan kaynağı açısından bir sıkıntının yaşanmayacağı yeterliliğe gelinmiştir.

Gelinen noktada ülkemizin üretim gücü ve kalitesi, uygulayıcı insan kaynağı, yoğun
kentsel dönüşüm projelerinin üstesinden gelecek düzeydedir, ancak nitelikli uygulamaların
doğru yapılması konusunda eksiklikler vardır. Üretici ve uygulamacı fazlası ile mevcutken
maalesef denetim eksiktir.Denetim eksikliği ürün ve sistemlerden beklenen performansın
alınmamasına neden olmaktadır.

Bu tespit ile bir eğitim kampanyası başlatarak üniversitelerde çözümün bulunacağını
düşündük. Kuru Duvar Sistemleri Akademisi - KDSA adı altında yapı malzemeleri için
Türkiye’de bir ilk olan e-öğrenim tabanlı sertifika programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (ODTÜ-SEM) işbirliği ile başlayacaktır. 6 haftalık programlar
halinde her yıl 3 kere ve her seferinde en az 50 adayın katılacağı “Kuru Duvar Sistemleri
Tasarım ve Denetim Sertifika Programı” ile hem iç mekan hem de dış cephede kuru
duvar malzemelerinin tasarım esasları, olmazsa olmazları ve denetimde dikkat edilmesi
gereken kuralların aktarılmasını sağlayacaktır. Programı başarı ile tamamlayan kursiyerler,
kariyerlerinde önemli bir yer alacak bu sertifika ile, bu alanlarda hizmet gösteren firmalarda
konusuna hakim, uzman kişiler olarak kendilerine iş fırsatları sağlayabileceklerdir.

Program ücreti kişi başı 200 TL’dir. Kayıt ücreti, programa kayıt öncesinde ODTÜ
SEM’in banka hesabına yapılacaktır. DALSAN Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş, talep eden
kursiyerlerin kayıt ücretlerinin %75 ‘lik kısmını her bir dönemde belirli sayıdaki öğrenciler
için karşılayacaktır. Bu talepte olan kursiyerlerin üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık
ve İç Mimarlık Bölümleri’nin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmesi ve öğrenciliğinin devam
ettiğini gösteren belgenin ODTÜ SEM’E kayıt esnasında ulaştırılmış olması gerekmektedir

ODTÜ SEM ve DALSAN ALÇI A.Ş ’nin sunduğu bu önemli eğitim programı KDSA ile ilgili
program içeriği, program akışı, başvuru koşulları konularında daha detaylı bilgi almak için
www.kdsa.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.